การสังเกต ดาวน์ซินโดรมกับออทิสติก มีวิธีอย่างไร

       โดยส่วนใหญ่แล้วหลายคนยังไม่รู้ว่า ดาวน์ซินโดรมกับออทิสติก ต่างกันอย่างไร บ้างคนคิดว่าเป็นโรคเดียวกันแต่ไม่ใช่เลย เด็กที่เป็นออทิสติกเราไม่สารถตรวจสอบได้ตอนตั้งครรภ์ แต่ดาวน์ซินโดรมสามารถตรวจสอบได้ตอนตั้งครรภ์ และเราสามารถป้องกันและรับมือกับโรคนี้ได้ก่อน แต่ออทิสติกเราจะมารู้ตอนที่เด็กมีการเจริญเติบโตเท่านั้น โดยส่วนมากเด็กที่เป็นออทิสติก จะมีสมาธิที่สั้น และทำอะไรหลายๆรอบในแบบเดียวกัน ในความต่างเหล่านี้จะเป็นตัวบอกได้ว่าลูกของคุณเป็นโรคอะไรกันแน่

ดาวน์ซินโดรมกับออทิสติก สังเกตแบบไหนถึงจะทราบ

ซึ่งโรคดาวน์ซินโดรมจะเป็นทางพันธุกรรม โดยที่พ่อแม่มีอายุเยอะแล้วในตอนตั้งครรภ์ และภาวะเสี่ยงต่อเด็กคือเป็นโรคดาวน์ซินโดรมซึ่งโรคนี้ไม่มีวิธีป้องกันและรักษาให้หายได้ แต่ออทิสติกเราสามารถรักษาให้หายได้ โดยการปลูกถ่ายเซลล์ในการรักษา แต่การรักษานี้ต้องทำในช่วงอายุยังน้อยซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยเด็ดที่เป็น ออทิสติก จะมีอาการดังนี้คือ ทำอะไรแบบเดิมซ้ำๆไปมา และมีความผิดปกติทางสมองมาก โดยในช่วงทารกคุณแม่จะยังสังเกตไม่ค่อยได้ต้องรอสักเกตใช่วงอายุ หนึ่งขวบถึงสองขวบ  โดยจะสังเกตได้จากพฤติกรรมต่างๆ ที่เด็กแสดงออกมาให้เห็นในทางสื่อสารกับพวกเขา ต้องใช้ภาษาที่ไม่ใช้ทั่วไปในการสื่อสาร ซึ่งเด็กเหล่านี้ทางด้านภาษาจะไม่ค่อยดี  พฤติกรรมของเด็กที่เป็น ออทิสติก จะมีอาการดังนี้ เด็กจะไม่ค่อยสบตาและไม่ค่อยฟังคำสั่งที่สั่งทำกิจกรรมต่างๆ โดยที่เด็กจะสนใจสิ่งอื่นๆ และจะไม่สนใจเวลาที่คนอื่นพุดอะไรต่างๆ โดยที่ท่าทางการสื่อสารต่างๆจะไม่แสดงออกมาโดยตรง เวลามีอะไรเกิดขึ้นเด็กจะพาไปดูเองในสิ่งที่เขาสนใจ แต่จะไม่แสดงออกให้รู้ว่าสิ่งนั้นอยู่ตรงไหน และการแสดงความรักแต่คนในครอบครัว พวกเขาจะไม่แสดงออกมา และจะไม่ทำทาทีเหมือนเด็กทั่วไปคือกลัวคนแปลกหน้าที่เข้ามาหาต่างๆ ซึ่งสองโรคนี้มีความแต่งต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยการแสดงออกหรือการสื่อสารต่างๆ ของสองโรคนี้มีความแตกต่างกัน โดยดาวน์ซินโดรม จะแสดงออกมาโดยตรงว่าพวกเขาต้องการอะไรหรืออยากได้อะไร แต่ออทิสติกไม่แสดงอาการเลยแม้แต่น้อย ซึ่งพวกเขาจะไม่ค่อยสนใจด้านการสื่อสารทางภาษาและการแสดงออก โดยพวกเขาเหล่านี้จะมีพัฒนาการที่ช้าก็จริงแต่สามารถเรียนรู้เหมือนเด็กทั่วไปได้