5 อันดับประเทศที่มีผู้เป็นโรค Down’s syndrome มากที่สุด

โรค Down’s syndrome เป็นโรคซึ่งดังพอสมควร และคุณผู้อ่านคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว เด็กที่มีอาการ Down’s syndrome นั้นจะมีลักษณะทางร่างกายผิดปกติกว่าคนปกติ และเป็นคุณลักษณะอันเห็นได้ชัด ที่ผ่านมาเราพบเด็กจำนวนมากพอสมควรซึ่งป่วยด้วยโรคนี้ หลายต่อหลายคนต้องใช้ชีวิตมาอย่างยากลำบากตั้งแต่เด็กจนโต เนื่องจากโรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายได้ สิ่งที่ทำได้ก็คือ รักษาไปตามอาการของโรคกับภาวะอันเกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามใช่ว่าทุกอย่างจะเลวร้ายไปเสียหมด เพราะถ้าเด็กได้รับการดูแลดีมีคุณภาพ เด็กคนนั้นก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับคนปกติ

จากข้อมูลของประเทศทางตะวันตกพบว่า ในจำนวนของทารกแรกเกิด 800-1,000 คน พบว่ามีโอกาสจะเป็นเด็กกลุ่มอาการ Down’s syndrome ได้ 1 คน ส่วนในประเทศไทยก็พบทารกที่มีกลุ่มอาการ Down’s syndrome ประมาณ  1,000 คน/ปี หรือประมาณ 3 คน/วัน อีกทั้งทารกแรกเกิดที่มีกลุ่ม Down’s syndrome เกือบทั้งหมด ส่วนมากเกิดในครอบครัวซึ่งไม่เคยมีประวัติคนในครอบครัวเป็น Down’s syndrome มาก่อน เพราะโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ขณะแบ่งตัว ไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

5 อันดับประเทศที่มีผู้เป็นโรค Down’s syndrome มากที่สุด

  1. ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนผู้เป็นโรค Down’s syndrome ประมาณ 367,069 คน ในสหรัฐอเมริกาประสบภาวะ พบโรค Down’s syndrome มากที่สุด รวมทั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวน 713 รายจาก Down’s syndrome เพียงอย่างเดียว
  2. ประเทศบราซิล จำนวนผู้เป็นโรค Down’s syndrome ประมาณ 230,126 คน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นจำนวนผู้เป็นโรค Down’s syndrome และมีผู้เสียชีวิตจาก Down’s syndrome ในประเทศบราซิลมีจำนวนน้อยกว่าในสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีผู้เสียชีวิตถึง 483 ราย
  3. ประเทศเม็กซิโก จำนวนผู้เป็นโรค Down’s syndrome ประมาณ 131,199 คน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Down’s syndrome  และมีผู้เสียชีวิต 429 ราย
  4. ประเทศเยอรมนี จำนวนผู้เป็นโรค Down’s syndrome ประมาณ 103,030 และมีผู้เสียชีวิต 212 คน
  5. ประเทศเวเนซุเอลา จำนวนผู้เป็นโรค Down’s syndrome มีเพียง 31,271 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นจำนวนอันได้รับการวินิจฉัย
  6. ประเทศแอฟริกาใต้ จำนวนผู้เป็นโรค Down’s syndrome 55,560 คนซึ่งเป็นจำนวนซึ่งได้รับการวินิจฉัย
  7. ประเทศอาร์เจนตินา จำนวนผู้เป็นโรค Down’s syndrome ในประเทศนี้ ถึงแม้จะไม่มีมีรายงานสถิติประชากรอันเกี่ยวกับโรค Down’s syndrome โดยตรง แต่ก็พบผู้เสียชีวิต 106 รายเนื่องจากอาการเจ็บป่วย
  8. ประเทศแคนาดา จำนวนผู้เป็นโรค Down’s syndrome มีถึง 40,634 พบการเสียชีวิต 91 ราย

ตามสถิติที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มอาการ Down’s syndrome กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็มีจำนวนพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด