แนะนำเมนูอาหารเด็กดาวน์

ในปัจจุบันนี้ รายงานทางการแพทย์พบว่าเด็กดาวน์ซินโดรม จำนวนร้อยละ 50 กำลังประสบกับสภาวะอ้วน โดยสาเหตุเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น…

  • เรื่องของโรคร่วม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับอาการดาวน์ เด็กกลุ่มนี้มักจะประสบกับโรคเบาหวาน รวมทั้งประสบกับภาวะไทรอยด์บกพร่องร่วมด้วย โดยโรคร่วมเหล่านี้สามารถส่งผลให้ร่างกายของเด็กดาวน์ มีการเผาผลาญแตกต่างจากเด็กทั่วไปที่มีอายุเท่ากัน
  • วิถีชีวิตอันแตกต่าง ซึ่งบางครั้งความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ รวมทั้งข้อต่อกระดูก อาจยังมีไม่มากเท่ากับเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน ส่งผลให้การเคลื่อนไหวร่างกาย รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆ ได้น้อยกว่าเด็กปกติ เพราะฉะนั้นร่างกายของเด็กวัยนี้ จึงเกิดการสะสมไขมันได้ง่ายกว่าปกติ จนเกิดภาวะอ้วนตามมา
  • ยาบางชนิด ที่เด็กกลุ่มนี้ต้องทานเป็นประจำ ส่งผลต่อการสะสมพลังงาน รวมทั้งการสะสมไขมันในร่างกายจึงส่งผลให้เกิดภาวะอ้วนได้ง่ายกว่าปกติ

ภาวะอ้วนในเด็กดาวน์ สามารถแก้ไขได้ เริ่มจากการดูแลของผู้ปกครอง

เพราะฉะนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง มุ่งเน้นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ที่สนุกสนาน เพื่อกระตุ้นอยากให้เด็กทำมากขึ้น รวมทั้งใส่ใจในการควบคุมอาหารในกลุ่มเด็กอาการดาวน์อย่างใกล้ชิด โดยรูปแบบการออกกำลังกายของเด็กดาวน์ ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและมีความเชื่อมโยงกับพัฒนาการทางอารมณ์ ซึ่งนักกายภาพบำบัดจะคอยประเมินผล รวมทั้งเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ตามความสามารถที่ผ่านการทดสอบมาเป็นอย่างดีแล้ว โดยบางกิจกรรมในการออกกำลังกายจะเข้ามาช่วยส่งเสริมเรื่องพัฒนาการของเด็กดาวน์ร่วมด้วย

อาหารต้องการคัดสรรค์ พร้อมใส่ใจเป็นพิเศษ

โดยอาหารของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ จำเป็นต้องใส่ใจในการเลือกอาหาร ถูกสุขลักษณะอันมีความคล้ายคลึงกับผู้มีภาวะอ้วน นั่นก็คือ พยายามหรือหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด กับอาหารให้พลังงานมากทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็น น้ำตาล , แป้ง , ไขมัน ในปริมาณมาก รวมทั้งอาหารที่มีรสหวาน , มัน , เค็ม จัดก็ควรลด และผู้ปกครองยังต้องฝึกให้เด็กรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนมากๆ พร้อมทั้งการฝึกเคี้ยวเนื้อสัตว์ ร่วมกับการทานโปรตีนจากถั่ว เพื่อเข้าไปเสริมสร้างร่างกาย โดยเด็กกลุ่มนี้อาจจะรับประทานอาหารได้ไม่มากเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นคุณจึงต้องส่งเสริมให้เด็กทานผักและผลไม้สีสันสดใส ที่ไม่มีรสหวานจัดจนเกินไป นอกจากนี้เด็กยังเคี้ยวอาหารได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้องเลือกอาหารที่นุ่มนิ่ม ทานง่าย ในส่วนของผักก็ต้องเริ่มจากที่กลิ่นไม่แรง , รสไม่จัด หลังจากนั้นจึงค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างความเคยชินให้แก่เด็ก