เราจะลดความเสี่ยงการมีลูกเป็น ‘ดาวน์ซินโดรม’ ได้อย่างไร

จากสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้คู่รักจำนวนมากแต่งงานและมีบุตรเมื่ออายุมากขึ้น ทำให้คุณแม่ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไปตั้งครรภ์ก็อาจส่งผลให้ทารกมีความเสี่ยงเป็นโรคดาวน์มากขึ้นไปด้วย เพราะฉะนั้นเราจะมาแนะวิธีลดความเสี่ยงนี้กัน

โรคดาวน์ซินโดรม คือ ?

เกิดจากความล้นของโครโมโซม ซึ่งเป็นมาแต่ยังสร้างตัวอยู่ในครรภ์ ด้วยโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่งซึ่งตามปกติแล้วต้องมีเพียง 2 แท่งเท่านั้น ส่งผลให้เด็กมีความบกพร่องได้หลายประเภท เช่น โรคหัวใจ โรคลำไส้อุดตัน เกิดความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า และมีระดับ IQ ระหว่าง 20-50 เท่านั้น เมื่อคุณแม่มีอายุมากขึ้น อัตราความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ หากแต่ในปัจจุบันนี้คุณแม่สามารถตรวจความเสี่ยงนั้นได้แล้ว…

 ปัจจุบันในช่วงคุณแม่ตั้งครรภ์มีการตรวจให้เลือกหลายวิธี ได้แก่

  • การเจาะน้ำคร่ำ การตรวจในลักษณะนี้ สามารถทำได้ตั้งแต่ช่วงอายุครรภ์ 16-20 สัปดาห์ หากแต่วิธีนี้มีข้อเสีย คือ ค่อนข้างเจ็บ อีกทั้งคุณแม่ยังมีโอกาสแท้งบุตรจากถุงน้ำคร่ำรั่ว หรือ เกิดการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำได้อีกด้วย
  • เจาะเลือด เพื่อค้นหาปริมาณสารเคมีบางอย่างที่อยู่ภายในร่ายกาย ถ้าการตรวจสอบ แล้วผลว่าผลลัพธ์ของทารกในครรภ์ซึ่งมีภาวะอาการดาวน์ ก็จะมีระดับของ ALPHA , Feto และโปรตีนต่ำกว่าคุณแม่ที่ทารกในครรภ์ปกติ เป็นต้น
  • ทำอัลตราซาวด์ สามารถทำได้หลายวิธี หากแต่จุดประสงค์หลักจะเป็น การวัดความหนาของผิวหนังต้นคอทารกในครรภ์ โดยมีการตรวจเลือดเพื่อหาค่าสารเคมี สำหรับวิธีนี้มีข้อดี คือ สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว หากแต่ก็มีข้อเสีย คือ ยังมีความแม่นยำไม่มากนัก
  • ใช้เทคนิค NIPT – ด้วยการใช้เซลล์ทารก ซึ่งสามารถตรวจพบได้ในเลือดแม่ นำมาวิเคราะห์ DNA พร้อมดูอัตราส่วนโครโมโซมว่ามีปริมาณมากจนเกินไปหรือไม่ สำหรับวิธีนี้ มีข้อดีมาก คือ มีความแม่นยำสูงมากกว่า 95 % หากแต่อย่างไรก็ตามราคาก็ค่อนข้างสูงด้วยเช่นเดียวกัน

กระบวนการตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว

สำหรับกระบวนการตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัวนี้ เป็นการบวนการเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดทารกที่มีความผิดปกติทางโครโมโซม ทำให้มีอัตราการตั้งครรภ์สูงมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสในการแท้งลงได้ เนื่องจากหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการภาวะแท้ง คือ โครโมโซมของทารกผิดแผกไป อย่างไรก็ตามกระบวนการทางเทคนิค NGS นี้ จะสามารถประสบผลสำเร็จได้ ก็จำเป็นต้องพึ่งฝีมือของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ในทุกๆฝ่าย ที่มีทักษะระดับสูง