ดาวซินโดมแท้ และเทียมแตกต่างกันอย่างไร

โรคที่มีความผิดปกติทางสมองและพัฒนาการซึ่งคนทั่วไปจะรู้จักกันในชื่อเรียกว่า  โรคดาวซินโดรม คนที่เป็นโรคนี้เป็นกลุ่มคนที่น่าสงสารเพราะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ เป็นโรคดางซินโดรมชนิด ดาวซินโดรมแท้ โรคดาวซินโดรมสามารถที่จะตรวจเช็คความผิดปกติที่แสดงถึงอาการของโรคได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ของแม่ ต่างจากโรคดาวซินโดรมเทียมหรือเรียกอีกอย่างว่าโรคออทิสติก มีคนเข้าใจผิดกันเยอะว่าโรคดาวซินโดรมกับโรคออทิสติกเป็นโรคเดียวกัน แต่นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิด โรคออทิสติกก็คือโรคดาวซินโดรมเทียม มีความแตกต่างกันคือ

1 โรคดาวซินโดรมไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่โรคออทิสติกหรือดาวซินโดรมเทียมสามารถรักษาให้หายได้

โรคดาวซินโรมเป็นเรื่องความความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งไม่สามารถจะหาวิธีรักษาให้หาบขาดได้เลย ส่วนโรคออทิสติกสามารถที่จะรักษาจนหายขาดได้ด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ เหมาะที่จะรักษากับเด็กที่เป็นออทิสติกอายุน้อย ๆ จะได้ผลมาก

2 โรคดาวซินโดรมสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ด้วยการเจาะน้ำคร่ำตรวจ ซึ่งแพทย์จะแนะนำให้คุณแม่ตรวจน้ำคร่ำเพื่อหาความผอดปกติบ่งบอกโรคดาวซินโดรมถ้าอยู่ในเคสที่ผอิดปกติและมีแนวโน้มโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งท้องลูกขณะที่มีอายุมากแล้ว หากคุณแม่มีอายุมากกว่า 35 ปีแพทย์จะแนะนำให้ตรวจทุกราย แต่โรคออทิสติกหรือโรคดาวซินโดรมเทียมไม่สามารถตรวจหาความผิดปกติได้เลย ผู้ปกครองของเด็กที่เป็นโรคออทิสติกต้องใช้วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมของตัสเด็กเองตั้งแต่ยังเล็ก ว่ามีพฤติกรรมและพัฒนาการผิดปกติหรือไม่ ความผิดปกติมักจะแสดงออกมาด้วยการทำพฤติกรรมเดิม ๆ ซ้ำ ๆ หลายครั้งอยู่เสมอ มีปัญหาในเรื่องการสื่อสารและภาษา จะไม่ค่อยพูดและใช้วิธีแสดงออกทางกายเพื่อบอกความต้องการหรือสื่อสารต่าง ๆ

3 เด็กที่เป็นออทิสติกหรือดาวซินโดรมเทียมมักจะไม่แสดงออกความผิดปกติทางร่างกาย

แต่โรคดาวซินโดรมมักจะมีความผิดปกติทางร่างกายให้เห็นได้ชัด เช่นความพิการแขนหรือขา มีหน้าตาที่มองเห็นได้ชัดว่าผิดปกติ ซึ่งเด็กที่เป็นดาวซินโดรมจะมีหน้าตาที่คล้ายกันอันเนื่องมาจากความผิดปกติที่ว่านตามีจุดขาว หางตาทั้งสองข้างชี้ขึ้น หัวคิ้วหนา ลิ้นจุกอยู่ริมฝีปาก หูเล็ฏ มือสั้น ๆ กว้าง ๆ ศรีษะมีขนาดเล็กผิดปกติ กะโหลกศีรษะเล็ก หลังศีรษะแบน เตี้ยกว่าปกติ