การเลือกโรงเรียนสำหรับคนเป็นดาวซินโดรม

สำหรับครอบครัวที่มีบุตรหลานเป็นโรคดาวซินโดรม เมื่อถึงวัยที่เด็ก ๆ ต้องเข้าโรงเรียนก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองคุณพ่อ คุณแม่รู้สึกหนักใจว่าจะมีแนวทางใดในการเลือกโรงเรียนให้กับลูก ซึ่งจะแน่ใจได้ว่าลูกที่เป็นโรคดาวซินโดรมจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างราบรื่น มีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ดี บ้างก็คาดหวังให้ลูกมีพัฒนาการหลังไปโรงเรียนใกล้เคียงกับเด็กทั่วไป แนวทางในการเลือกโรงเรียนให่เด็ก ๆ ดาวซินโดรมมีด้วยกัน 3 แนวทางได้แก่

 

  1. 1. เลือกให้เด็ก ๆ เข้าเรียนในโรงเรียนทั่ว ๆ ไปร่วมกับเด็กปกติ

ผู้ปกครองบางกลุ่มนิยมและปรารถนาให้ลูกดาวซินโดรมได้ใช้ชีวิตและเรียนร่วมกับเด็กปกติ เพราะลูกจะได้พัฒนาขึ้นและคาดหวังให้วันหนึ่งลูกอาจจะกลับมาใกล้เคียงมีพัฒนาการเช่นเด็กทั่ว ๆ ไป ซึ่งในโรงเรียนบางโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนของรัฐบาลก็มีนโยบายรับเด็กพิเศษ มาเรียนร่วมกันกับเด็กทั่วไป แต่ในทางปฎิบัติแม้ว่าเด็กดาวซินโดรมจะผ่านเกณฑ์การคัดเลือก แต่ก็อาจจะถูกกีดกันไม่ใก้เข้าเรียนก็เป็นได้ ผู้ปกครองอาจจะต้องตระเวณหาโรงเรียนปกติที่จะรับลูกดาวซินโดรมของตนเองกว่าจะหาที่รับและลงตัวได้ เมื่อเข้าไปเรียนแล้วก็ใช่ว่าจะเรียนได้ราบรื่นตลอดรอดฝั่งเสมอไป แต่ก็มีไม่น้อยที่เด็กดาวซินโดรมสามารถปรับตัวและเรียนร่วมกับเด็กปกติได้

 

  1. 2. เลือกเปิดโฮมสคูลเองหรือไปร่วมกับกลุ่มโฮนสคูลที่มีอยู่

โฮมสคูลก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางนอกจากโรงเรียนปกติ โยคุณพีอ คุณแม่ หรือผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งจะต้องเสียสละที่จะเป็นผู้ทำการสอนเด็ก ๆ เอง หาหลักสูตรในการสอนและพาเด็ก ๆ ไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเด็กโฮมสคูล ที่สำคัญต้องไปลงทะเบียนในกลุ่มโฮมสคูลเพื่อจะมีสิทธิ์ทดสอบการเรียนเมื่อถึงระยะยเวลาด้วย ข้อดีของการทำโฮมสคูลให้กับลูกดาวซินโดรมก็คือเราสามารถสอนตามการพัฒนาของเขาโดยตรงอย่างใกล้ชิด

 

3 เข้าเรียนในโรงเรียนสอนเด็กพิเศษ

ซึ่งก็เป็นวซินโดรมจทางเลือกที่ดี เพราะลูกดาวซินโดรมจะได้รับการดูแลและสอนอบรม พัฒนาการโดยบุคลากรมืออาชีพที่คุ้นเคยและเข้าใจเด็กกลุ่มนี้อยู๋แล้ว อยู๋กับเพื่อน ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันไม่ถูกกดดัน แต่ผู้ปกครองบางคนอาจจะมองว่าเด็ก ๆ ถูกกันให้อยู่ในสังคมที่ต่างออกไปจากความเป็นจริง แต่เด็ก ๆ ที่เข้าเรียนในโรงเรียนพิเศษเฉพาะจะมีพัฒนาการที่ดี ช่วยเหลือตัวเองได้เร็ว สื่อสารได้เก่งขึ้นเพราะได้มืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญช่วยสอนพัฒนาการต่าง ๆ ให้